Prof. Dr. Alİ SAVAŞ


Prof. Dr. Ali Savaş, genel nöroşirürji'nin (Beyin ve Sinir Cerrahisi) yanısıra, özellikle Parkinson Hastalığının cerrahi tedavisi ve Hareket Bozuklukları –Tremor (Titreme), Distoni- cerrahi tedavisi ; Nörostimulasyon (beyin pili) uygulamaları; Ağrının cerrahi tedavisi (trigeminal nevralji, kanser ağrısı, yüz ağrısı, bel ve bacak ağrısı... vb.) ve Beyin Tümörlerinin cerrahi tedavisi üzerinde çalışmaktadır.


Trigeminal Neuralgia Nörostimulasyon stereotaktik beyin biyopsisi