Prof. Dr. Alİ SAVAŞ


Prof. Dr. Ali Savaş, genel nöroşirürji'nin (Beyin ve Sinir Cerrahisi) yanısıra, özellikle Parkinson Hastalığının cerrahi tedavisi ve Hareket Bozuklukları –Tremor (Titreme), Distoni- cerrahi tedavisi ; Nörostimulasyon (beyin pili) uygulamaları; Ağrının cerrahi tedavisi (trigeminal nevralji, kanser ağrısı, yüz ağrısı, bel ve bacak ağrısı... vb.) ve Beyin Tümörlerinin cerrahi tedavisi üzerinde çalışmaktadır.
Trigeminal Neuralgia Nörostimulasyon
stereotaktik beyin biyopsisi Bilgilendirme Videolar Hasta Bilgileri