Ağrının Cerrahi TedavisiAğrı, insanların en sık olarak yakındıkları rahatsızlıklıktır. Ağrı çoğu zaman önemli ve kalıcı bir problem oluşturmasa da, bazen çeşitli hastalıkların işareti olabilir. Ağrının bilinen ve en yaygın olarak uygulanan tedavisi ağrı kesici ilaçların alınmasıdır. Bazı ağrılar ise her türlü ilaç ve benzeri tedavilere rağmen geçirilemez; buna benzer bazı durumda, ilaç tedavileri denedikten sonra, bazı girişimsel ve cerrahi yöntemler yararlı olabilmektedir.

Ameliyata iyi yanıt verebilen ağrı tipleri: trigeminal nevralji, çeşitli yüz ağrıları, kanser ağrısı, sinir hasarına bağlı (nöropatik) ağrılar, başarısız bel (failed-back) cerrahisine bağlı ağrı ve benzeri ağrı türleridir.Ağrı tedavisinde sık olarak yapılan ameliyatlar şunlardır: Trigeminal nevraljide trigeminal radyofrekans rizotomi (RF) ve mikrovaskuler dekompresyon; Kanser ağrısında, kordotomi; Başarısız bel cerrahisi sonrası oluşan ağrıda spinal kord stimulasyonu (bel pili); Nöropatik ağrılarda ise, omurilik-DREZ ameliyatı ve spinal kord stimulasyonu (bel pili) gibi ameliyat türleri yarar sağlıyabilmektedir.


Prof. Dr. Ali SAVAŞ