Anlaşmalı Hastahaneler

"Beyin ve Sinir Cerrahisi" ameliyatları, ağrı cerrahisi, trigeminal nevralji tedavisi, tremor, distoni, "beyin tümörü tanı ve tedavisi" ve Parkinson Hastalarında beyin nörostimulasyonu (beyin pili) uygulamaları SGK anlaşmalı hastanelerde yapılmaktadır. Bu hastalarda SGK, özel hastane ve özel ameliyat ek ödemeleri dışındaki masrafları nörostimulatör (beyin pili) de dahil olmak üzere ödemektedir.