Anlaşmalı Hastahaneler

Parkinson Hastalarında beyin nörostimulasyonu (beyin pili) uygulamaları SGK anlaşmalı hastanelerde yapılmaktadır. Bu hastalarda SGK, özel hastane ve özel ameliyat ek ödemeleri dışındaki masrafları nörostimulatör (beyin pili) de dahil olmak üzere ödemektedir.