Distoni (İstem dışı kasılmalar)

Distoni (istem dışı kasılmalar) beynin işleyişindeki bir bozukluk nedeniyle vücudun bir bölümünde veya genelinde ortaya çıkan istem dışı kasılmalardır. Birçok hastada nedeni belli değildir; bunun yanı sıra, bazı hastalarda, genetik nedenle, ailevi nedenlerle veya zor doğum, travma gibi nedenler sonucunda oluşan beyin hasarına bağlı olarak gelişmiş olabilir.Distoni ilaçlarla veya botoks ile kontrol edilemediği taktirde cerrahi tedaviden belirgin ölçüde yarar görme ihtimali bir rahatsızlıktır.. Bu durumda talamotomi-kampoltomi ve derin beyin nörostimulasyonu (beyin pili) gibi cerrahi tedavi yöntemleri hastaların günlük yaşantısında belirgin düzelmeye yol açarlar.

Prof. Dr. Ali Savaş
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalı


Prof. Dr. Ali SAVAŞ