Hareket Bozuklukları

İstemsiz hareket bozuklukları beynin ekstrapiramidal sistem ve çekirdeklerinde çeşitli nedenlerle oluşan bozukluklara bağlı olarak gelişirler. En yaygın olan hareket bozukluğu hastalıkları, Parkinson Hastalığı, tremor (titreme) ve distonidir (istem dışı kasılmalar). Bu hastalıkların tedavisinde ilaç tedavisi yetersiz kaldığında çeşitli beyin cerrahisi ameliyatları değişen oranlarda yararlı olabilmektedir.