Navigasyon

Navigasyon beyin tümörlerinin ameliyat sırasında lokalizasyonunda (yerinin ve yayılım alanının bulunmasında) yararlı olabilen bir yardımcı cerrahi tekniktir. Beyin tümörlerinin hepsinde olmasa bile, bazılarında daha iyi bir tümör çıkartma girişimi sağlaması yoluyla ameliyatın daha yararlı olmasına katkı sağlamaktadır.
Navigasyon, bilgisayar eşliğinde infra-red kamera-dedektör sistemi ile çalışan yüksek teknolojik bir sistemdir. Hastanın anatomik yapıları ile MRI'ları (Magnetik Rezonans Görüntüleme) kayıtlanarak tümörün milimetrik kesinlikle bulunması sağlanır. Bu yöntem bazı beyin tümörlerinde ameliyatın etkinliğini arttırabilmektedir.


Stereotaktik beyin biyopsisi özel hedefleme başlığı ve bilgisayar programları kullanılarak yapılır. Hastalar çoğunlukla lokal anesteziyle uyanık olarak ameliyat edilirler. Bunun nedeni uyanık olarak yapılan ameliyatın daha güvenli olması ve genel anestezinin risklerinden kaçınılmasıdır. Uygulama sırasında duyulan ağrı hastaların hemen hemen tümünün dayanabileceği düzeydedir.