English
Ameliyatlarımızı SGK anlaşmalı hastanelerde yapmaktayız.Parkinson Hastalarında beyin nörostimulasyonu (beyin pili) uygulamaları
SGK anlaşmalı hastanelerde yapılmaktadır.
Bu hastalarda SGK, özel hastane ve özel ameliyat ek ödemeleri dışındaki masrafları
nörostimulatör (beyin pili) de dahil olmak üzere ödemektedir. 

Parkinson Hastalığı
Beyin Tümörü
Ağrı Tedavisi
Genel Nöroşirürji