BEL VE BACAK AĞRILARININ CERRAHİ TEDAVİSİBel ve bacak ağrısı toplumda çok sık olarak rastlanan bir rahatsızlıktır. Bu ağrıların bir kısmı bel fıtığına (disk hernisi) bağlı olabilir. Buna rağmen, bu hastalıkların birçoğu ameliyatsız tedavi edilebilirler. Bel fıtığında ameliyat daha çok ayakta uyuşma, idrar yapamama veya ayakta güçsüzlük gibi sinirsel bulgular ortaya çıktığında ya da ağrı diğer tedavi yöntemleriyle geçirilemezse önerilmektedir.SPİNAL NÖROSTİMULATÖR (AĞRI PİLİ) YERLEŞTİRİLMESİ


Nörostimulatörler sinir sistemine takılan elektirikli uyarıcılardır. Bu uyarıcılar beyinde (beyin-pili) ve omurilikte hasta olan bölümlerde etkili olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılırlar. Spinal nörostimulatörler (omurlik-ağrı pilleri) özellikle çeşitli bel ameliyatları olmuş ve ağrıları hiçbir tedaviye yanıt vermeyen hastalarda yararlı olabilmektedirler. Bu pillerin uç elektrod kısımları sırtta omurilik arkasına ve jeneratör bölümleri belin yan kısmına ameliyatla yerleştirilmektedir.

Bir veya birden fazla bel fıtığı veya omurga ameliyatı olmuş hastaların bir kısmında diğer tedavilere yanıt vermeyen bel ve bacak ağrıları oluşabilmektedir. Bu stimulatörler çalıştırıldıklarında bel ve bacaklardaki bu tip geçirilemeyen ağrıları kontrol edebilmektedirler.

Prof. Dr. Ali SAVAŞ