Kanser AğrısıKanser ve kötü huylu tümörler yerleşim bölgerine bağlı olarak çoğu zaman az ya da çok ağrıya yol açarlar. Bu tip ağrılar başlangıçta ağrı kesici ilaçlarla tedavi edilebilirler. Ancak bazı durumlarda her türlü tedaviye dirençli çok şiddetli ağrılar ortaya çıkar. Bu durumda bazı cerrahi tedavi yöntemleri hastanın ağrısını azaltabilir ve yaşam kalitesini yükseltebilir. Cerrahi tedaviye en iyi cevap veren kanser ağrıları: mezotelioma, akciğer kanseri, omuz-kol, kalça ve bacakta yer alan kanserlerin ağrılarıdır. Bu ameliyatların başlıcaları: kordotomi, morfin pompası yerleştirilmesi, DREZ ameliyatı ve singulotomidir.
Prof. Dr. Ali SAVAŞ