6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi uyarınca, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni başvuru sahibinin bilgisine sunulmuştur. Buna göre Prof. Dr. Ali Savaş veri sorumlusu sıfatıyla, başvuru sahibinin veri sorumlusu ile paylaştığı verileri işleyebilir, kişisel verilerini; nitelikli işgücü talebini karşılamak üzere kayıt altına alabilir, paydaşlarına aktarabilir ve hukuka uygun bir şekilde başvuru sahibinin kişisel verilerine erişmek isteyen kamu makamlarıyla paylaşabilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca başvuru sahibi veri sorumlusuna kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek üzere, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin ne amaçla işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesini isteme, kişisel veri kayıtlarının silinmesini isteme, kişisel verilerinin kanuna aykırı bir biçimde işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Başvuru sahibi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki talep ve başvurularını beyincerrahi@ymail.com adresine iletebilir.