Parkinson hastalığı, beynin ilerleyici, dejeneratif ve fonksiyonel bozukluklara yol açan bir hastalığıdır. Bu hastalığın başlıca bulguları, titreme, kaslarda sertlik, hareketlerde ve yürümede yavaşlamadır. Bu hastalığın tedavisinde önce ilaç tedavisi uygulanmakta; ilaçlarla yeterli tedavi sağlanamadığında cerrahi tedavisi gündeme gelmektedir.


Parkinson hastalığının cerrahi tedavisi, Türkiye’de az sayıda merkez tarafından yapılabilmektedir. Ankara Mesa Hastanesi, Parkinson hastalarının çok yönlü olarak değerlendirilmesi için Parkinson Hastalığı konusunda uzman ve deneyimli hekimlerden oluşan bir merkez açmıştır.
Parkinson hastaları başvurduklarında hastalar hem nöroloji, hem de beyin ve sinir cerrahisi tarafından değerlendirilmekte; tanı ve ilaç tedavileri gözden geçirilmekte; uygun hastalar cerrahi girişim için hazırlanmaktadır. Buna ek olarak, gerektiği taktirde, hastaların dahili, ürolojik,  psikiatrik ...vb.  sorunları anlaşmalı hekimlerce çözümlenmeye çalışılmaktadır.

Bilgi  için telefon no: 0312 447 8525