Tremor (Titreme)

Tremor (titreme) her insanda az ya da çok bulunabilen bir bulgudur. Bununla birlikte, titreme günlük hayatı etkilemeye başladığında veya bir hastalığın bulgusu olduğunda tremorun incelenmesi ve tedavisi gerekebilir. Günlük hayatı aksatacak ölçüde tremora en sık yol açan hastalıklar "Parkinson Hastalığı" ve "Benign Esansiyel Tremor"dur.


Parkinson hastalığında tremor istirahat halinde ortaya çıkar ve hareketle durabilir; tremora ek olarak Parkinson hastalığının yavaş yürüme ve adelelerde sertlik gibi diğer bulguları da çoğu zaman vardır. Benign esansiyel tremor ise daha iyi bir klinik seyir gösterir. Bu tip tremor istirahatte yoktur; hareket edip el kullanılmaya başlayınca ortaya çıkar. Genellikle ailenin diğer bireylerinde de vardır ve çoğu zaman günlük hayatı aksatacak ölçüde ilerlemez. Multiple sclerosis gibi nörodejeneratif hastalıklarda tremor, trigeminal nevralji spastisite gibi bulgular ameliyattan yarar görebilirler. Bununla birlikte bu ameliyatlar multiple sclerosis'in diğer bulgularına yararlı olmaz ve hastalığın kendi ilerleyici seyrini değiştirmezler.


Tremor ilaçlarla kontrol edilemediği taktirde cerrahi tedaviden belirgin ölçüde yarar gören bir rahatsızlıktır. Ameliyat için kriter ilaçlara rağmen su içmek, yemek yemek, işini yapmak ve yazı yazmak gibi fonksiyonların aksamasıdır. Bu durumda talamotomi ve derin beyin nörostimulasyonu gibi cerrahi tedavi yöntemleri hastaların günlük yaşantısında belirgin düzelmeye yol açarlar.